Festivalen

Gyldne Dage i Præstø er en årligt tilbagevendende historisk festival om 1800-tallet, der finder sted anden weekend i september måned. Festivalen blev afholdt første gang den 11.-12. september 2021.

Gyldne Dage i Præstø i 1800-tallet

Med festivalen ønsker Præstø åbne byen og dele sin kulturarv med alle interesserede fra ind- og udland. Under festivalen skruer vi tiden tilbage til 1800-tallet, hvor byen viser sine historiske værdier og sin tilblivelse som kulturelt centrum og købstad.

Formålet med festivalen er

  • at dele Præstøs materielle og immaterielle kultur- og bygningsarv fra 1800-tallet med interesserede for hermed at skabe interesse for Præstøs erhvervstilbud, turistmuligheder og bosætning
  • at skabe bevidsthed om historiske værdiers betydning for livskvalitet i dag og interesse for at bidrage til bevarelse af dem
  • at give lokale håndværkere, kunsthåndværkere, producenter af fødevarer, butikker og kunstnere et udstillingsvindue for deres ydelser og produkter

Festivalen bygger i videst muligt omfang på samproduktion, hvor byens forretningsliv, borgere og foreninger involveres i udvikling, planlægning og afholdelse. Festivalens styregruppe planlægger et overordnet program.

Herefter indbydes byen til at deltage i udviklingen af festivalen. Der afholdes madhistoriske møder med fokus på måltidet i 1800-tallet til inspiration for byens restauranter og forretninger. På små folkemøder vil 1800-tallet blive illustreret igennem musik, litteratur, mad og historiske foredrag. Herefter vil der blive åbnet for en udveksling af idéer til aktiviteter, og deltagerne kan registrere sig som fx medproducenter af festivalen og/eller som frivillige.


I løbet af festivalen byder byens restauranter, caféer og flere øvrige spisesteder på historiske måltider med inspiration fra 1800-tallet, og flere steder vil der være mulighed for at købe kage, mad og snacks inspireret af 1800-tallets køkkener.

I Støberihallerne vil Foreningen for Traditionelle Håndværk arrangere et marked, hvor festivalens gæster kan afprøve gamle værktøjer og arbejdsprocesser såsom rebslagning, hugge med bredbil osv. Desuden vil en gruppe af kommunens dygtige bevaringshåndværkere bemande boder med illustrationer af deres arbejdsprocesser og værktøjer. Her kan interesserede få gode råd om bevaring, og de vil kunne tage på byvandringer og se, hvordan god bevaring er lykkedes i Præstø.


På byen gamle torv vil kommunens kunsthåndværkere sælge deres produkter. Antikvitetshandlere vil sælge genstande fra 1800-tallet, og madproducenter vil sælge mad med inspiration fra 1800-tallets køkkener.

Med Nysø Gods i udkanten af byen var Præstø en smeltedigel for kunst og kultur i 1800-tallet, og i løbet af festivalen vil flere af byens personligheder blive levendegjorte, så de selv iført historiske klædedragter selv kan fortælle om livet i Præstø i 1800-tallet.

I løbet af festivalen kan man derfor blandt andre kunne møde billedhuggeren Bertel Thorvaldsen, forfatterne H.C. Andersen og N.F.S. Grundtvig samt driftige handelsmænd som købmand Grønvold og apoteker Aarsleff.