Præstø – byen på øen i fjorden

Præstø ligger smukt i Præstø Fjord, som ligger landfast med resten af Sjælland, men sådan har det ikke altid været.

Kortet over Præstø viser byen, som den så ud i 1800 – nemlig som en by på en ø, der er forbundet med resten af Sjælland via to broer. Det er også tydeligt, at byens kerne ikke har ændret sig. Adelgade og  Grønnegade løb parallelt, og mellem disse to lå Torvestræde, Rådhusstræde og Jomfrustræde. Fattighuset lå i Jomfrustræde tæt på Adelgade. 

Priesestræde og Hestemøllestræde gik fra Stranden til Adelgade. Byens port – Vesterport – lå som indgang til byen. I 1819 blev broen med byporten erstattet af en dæmning, og siden er byen blevet mere og mere inddæmmet. Et stort område ved Vesterport og Åstræde er inddæmmet og det samme gælder området mellem Lindevej og Tubæk å. Når man ved det, får man en klar fornemmelse af det, når man går tur i byen – og krydser ned til åen.

I 1800 havde byen ingen havn. På kortet ses en skibsbro, som var forløberen for den havn, der blev anlagt i 1828, og som siden blev udvidet. Ved at have en skibsbro var det muligt for mindre både at lægge til. Det gjorde til gengæld arbejdet med at laste varer mere besværligt, for havnen var ikke dyb nok til store skibe, så alle varer skulle omlastes til mindre både. 

Læs mere om Præstøs historie her https://www.gyldnedage.dk/category/historie/

Kortet – og andre kort findes her: 

Rigsarkivet, Generalvejskommissionen kort og tegninger, Rentekammeret: Arkivalieronline (sa.dk)

Geodatastyrelsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering: Historiske kort på Nettet (gst.dk) På denne side kan man finde kort fra flere perioder både i Præstø bygrunde og Præstø markjorder. 

Stella Borne Mikkelsen, arkivar, Vordingborg Kommune

Et gammel kort over Præstø inkluderer fjorden.
Præstø