Præstø i 1845 – et øjeblik i byens liv.

Vi er så heldige, at vi i dag kan levendegøre Præstø by ved brug af forskellige kilder, og i denne artikel har jeg valgt at dykke ned i folketællingen fra 1845.

Det år boede der 853 personer i byen i 1845, og de var fordelt på 160 husstande i det, der i dag er den gamle bykerne, der er afgrænset af indkørslerne til byen, ved henholdsvis Vesterport og Østerport. 

Knap halvdelen af byens indbyggere var født i Præstø, og en stor del af dem var børn. Byens øvrige befolkning kom fra andre dele af landet, men de fleste kom fra nærområdet – det opland, der i dag er dækket af Vordingborg Kommune og til dels den sydlige del af Faxe Kommune. De fleste oplandsfolk kom fra Skibbinge, Jungshoved og Kalvehave. Derudover var der tilflyttere fra Norge, Sverige, Tyskland, Jylland, Fyn og Ærø – og selvfølgelig andre dele af Sjælland (især fra København), Lolland og Falster.

Adelgade var byens hovedgade, hvorfra der var let og hurtig adgang til fastlandet via dæmningen ved Vesterport, og derfor er det også i Adelgade, at man finder byens værtshusholdere og købmænd. Byen havde mange skomagere, og af disse boede ca. halvdelen også i Adelgade.

Når man ser på erhvervsfordelingen, beskriver folketællingen så fint en købstad med alle de forskellige typer arbejde, man kunne have, som der var brug for i en by midt i 1800-tallet: politibetjent, rets- og fængselspersonale, ansatte på havnen til at håndtere toldarbejde, bagere, hattemagere, skræddere, skomagere (og dem var der virkelig mange af i Præstø), købmænd, guldsmed, præst og lærer – og dertil alle de mindre ernæringsdrivende samt kvinder, der forsøgte at få lidt økonomi hjem ved at sy og strikke for folk. 

Da der havde været alvorlige brænde i Præstø i midten af 1700-tallet, var de nye huse bygget med langt større fokus på brandsikkerhed, og det er en af grundene til, at Præstø i dag har en så fin koncentration af gamle huse, og man kan derfor glæde sig over f.eks. købmand Grønvolds smukke pakhus, der ligger på hjørnet af Adelgade (Det Blå Hjørne) og Havnestræde. I øvrigt er Priesstræde opkaldt efter den tømrer Pries, der boede på Vesterbro, nemlig Otto Herman Pries.

Hvis du er mere interesseret i Præstøs historie så hold øje med vores historie artikler på https://www.gyldnedage.dk/category/historie/

Stella Borne Mikkelsen
Arkivar, Vordingborg Kommune

Adelgade i gamle dage. Tag et kig forbi for at se hvor meget den har ændret sig
Købmand Grønvolds pakhus på hjørnet af Adelgade og Havnestræde anno 1845